سلام. شب همگی بخیر. برای طرح خوانا، استان ما یک بسته در…

سلام. شب همگی بخیر.

برای طرح خوانا،
استان ما یک بسته در گروهش تدوین کردند و از من خواستند فیلمی در حد ۳۰ تا ۴۰ دقیقه تهیه کنم.
در این فیلم ابتدا در مورد ساختار کتاب پایه دوم صحبت کنم و بعد درس انتخاب شده را براساس مهارتی که روی آن کار کرده‌ام، براش توضیحاتی ارائه بدهم.

درس دوازدهم فارسی کلاس دوم : فردوسی

یکی از همکاران محترم لطف میکنه به من کمک کنه. من چیکار کنم ؟