سلام دوسوم ضربی 24 اکیت که جوابکب اکاته 16.

سلام
دوسوم ضربی 24 اکیت که جوابکب اکاته 16.

———————————————-

سڵام خاتوون گیان ✋
زۆر سپاس ?
ئەگەر ئەرک نێە بۆتان رێگە حلەکێچی بنووسەن??

———————————————-

خواهش اکم.
دو ضربی 24 اکاته 48 تقسیم بر 3 اکاته 16?

———————————————-

زۆر سپاس بۆ مامۆستای ئازیز???