با سلام دوستان میشه تقسیم 25 بر 500 را با راه حل توضیح…

با سلام
دوستان میشه تقسیم 25 بر 500 را با راه حل توضیح دهید که چطور خارج قسمت میشه 0/05

———————————————-

جلوی 25 ممیز میزنید و دوتا صفر جلوش میزارید حالا تقسیم رو انجام میدید ‌ . ببخشید به کاغذ و خودکار دسترسی نداشتم

———————————————-

ممنون این کار رو کردم اما 0/5 درآمد نه 0/05

———————————————-

اول بعدازاعشاریک صفرقراربدید میبینیم که ۲۵۰هم بر۵۰۰تقسیم نمیشه پس اول در خارج قسمت صفر می گذاریم (بعدازاعشار)حالاصفردوم رادرجلوی ۲۵۰قرار میدهیم وبقیه تقسیم را ادامه میدهیم

———————————————-

سپاسگزارم