1139485125_3594711139485125_359471

———————————————-

سلام من همشو میپرسم عزیز

———————————————-

موارد دیگه ای هم شامل میشه که‌ من نگفتم؟

———————————————-

همکار گرامی
بچه ها را زیاد اذیت نکنید بذارید از مدرسه لذت ببرن ???

———————————————-

روخوانی
معنی واژه ها
شعر از حفظ.
هم خانواده
و مواردی،که کتاب هست

———————————————-

?متشکرم
میشه محدودیت زمانی رو بردارین?