?ریاضی ششم ?فصل چهارم ?کلاس در کلاس ۱ و ۲ صفحه ۶۸…

?ریاضی ششم
?فصل چهارم
?کلاس در کلاس ۱ و ۲ صفحه ۶۸
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6