سلام صبحتون بخیر? در این صبح زيبا از خدا میخوام سهم…

سلام صبحتون بخیر?

در این صبح زيبا از خدا میخوام
سهم دستاتون، بخشش?
سهم چشماتون، مهربانی
سهم پاهاتون، استواری
سهم زبانتون، صداقت
سهم قلبتون، عشق❣
و سهم لحظه لحظه زندگیتون
انسانیت باشه?