با سلام خدمت همکاران ارجمند لطفا در صورت تمایل به این…

با سلام خدمت همکاران ارجمند
لطفا در صورت تمایل به این سوال پاسخ دهید ا همکاری شما سپاسگزارم ??
یک چرخ ۷۰ دور چرخیده و

۱۷۵/۸۴متر روی زمین طی کرده است.

محیط چرخ را تا دو رقم اعشار حساب کنید.

———————————————-

۲/۵۱۲

———————————————-

مسافت طی شده = محیط چرخ × تعداد دور
محیط چرخ = مسافت طی شده ÷ تعداد دور
۱۷۵/۸۴÷۷۰=۲/۵۱

———————————————-

سپاسگزارم