1003083466_1146331003083466_114633

———————————————-

سلام لطف می کنید فایل این سوالات رو بفرستید

———————————————-

سلام چشم

———————————————-

ممنون چاوتان خوش

———————————————-

سوال ۱۷
محیط باغچه رو بدست بیارید که در واقع طول توری رو بدست آوردید عرض توری هم که خودش داده ۵۰ سانتی متر
حالا فقط یه تبدیل واحد میخواد طول توری برحسب متر که باید به سانتی متر تبدیل بشه

———————————————-

متشکرم همکارگرامی ???????

———————————————-

متشکرم همکارگرامی