ما اینور داریم باهاشون کار میکنیم باید ببینیم ک اصلا دانش…

ما اینور داریم باهاشون کار میکنیم باید ببینیم ک اصلا دانش اموز توجهی داشته به مطالب یا نه

———————————————-

از ششم تا سی ام وقت دارین

———————————————-

خودتون برنامه ریزی کنین برنامه امتحانی اعلام کنین براشون

———————————————-

ممنون همین کارو میکنم فقط خواستم بدونم فاصله امتحانات چن روز باشه خوبه برایه همین بیشتر سوال کردم

———————————————-

یک روز در میان باشه بعدش بتونین درسهای دی ماه رو هم تدریس کنین