سلام، همکاران گرامی خسته نباشید، یک سوال دارم در حکایت…

سلام، همکاران گرامی خسته نباشید، یک سوال دارم در حکایت درخت علم، این بیت ردیف دارد یا نه؟

گه درختش نام شد،گاه آفتاب
گاه بحرش نام شد، گاهی سحاب

———————————————-

خیر نداره

———————————————-

کلا اون شعر ردیف نداره??

———————————————-

ممنونم