?ریاضی ششم ?فصل چهارم ?کلاس در کلاس ۳ صفحه ۶۶ و ۶۷…

?ریاضی ششم
?فصل چهارم
?کلاس در کلاس ۳ صفحه ۶۶ و ۶۷
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6