????سوال یکی از دانش آموزانم لطفا بهم توضیح بدین????? فرق…

????سوال یکی از دانش آموزانم لطفا بهم توضیح بدین?????
فرق دو بیتی با رباعی رو فهمیدم ولی از نظر ظاهر باهم یکی هستن پس چطور بفهمیم میشه یک مثال بزنید ؟

———————————————-

از وزن با هم فرق دارن

———————————————-

مفول مفاعلن مفا عیلن فع

———————————————-

میشه یه مثال بزنید لطفا?????

———————————————-

سلام
دوبیتی با هجاهای کوتاه ّ ِ ُ شروع می شود
رباعی با هجاهای بلند آ ای او شروع می شود
خوشا آنان که الله……خ ُ دوبیتی
ای نام تو روییده به……ای رباعی

ازنظر وزن
دوبیتی مفاعیل مفاعیل مفاعیل
رباعی بر وزن لاحول ولا قوه الا بالله