همکاران محترم لطفا راهنمایی کنند .این مسئله کامله و…

همکاران محترم لطفا راهنمایی کنند .این مسئله کامله و میتونه جواب داشته باشه؟
نسبت دو عدد ۸ است اگر عدد کوچکتر ۹ باشد عدد بزرگتر چند است؟

———————————————-

سلام آقای اعظیم زاده احتمالا منظورش ۸ به ۱ هست چون مخرج یک باشه کسر مساویست با صورت به همین خاطر در نبست فقط از عدد ۸ استفاده شده است.

———————————————-

۷۲ است

———————————————-

بسیار ممنون ازشما استاد گرامی خانم عارف .

———————————————-

خواهش می کنم ???