طبیعت بخشنده(قارچ)طبیعت بخشنده(قارچ)

———————————————-

قارچ چیه
کما
جاشیر….

———————————————-

1139485125_358983

———————————————-

استاد قارچ اینه
قارچ طبیعی
ببینید نقاشی خداوند
چه رنگی ، چه نظمی ??

———————————————-

احتمال سمی بودنشون هم هست
قارچ بولهر وکما وجاشیر نیست

———————————————-

استاد من ۴۰ سال از اینها می خورم
تا حالا یه بار هم مسموم نشدم

———————————————-

??

———————————————-

۴۰ سال بعد معلوم میشه?

———————————————-

شاید?

———————————————-

اونا سمی نبوده

———————————————-

شانس یه بارسراغت میاد????????

———————————————-

بچه روستا خودش می دونه کدوم سمی و کدوم خوراکی هست?

———————————————-

??

———————————————-

والا بخدا?????

———————————————-

آره دقیقا
مابیشتر کما،جاشیر،صنعتی استفاده میکنیم

———————————————-

قارچ های سمی معمولا رنگی هستن و خوراکی ها سفید

———————————————-

دقیقا