پایه: ششم ابتدایی درس: فارسی نگارش موضوع: تدریس و تحلیل…

پایه: ششم ابتدایی
درس: فارسی نگارش
موضوع: تدریس و تحلیل کامل درس رنج هایی کشیده ام که مپرس
مدرس: میترا امیری
مدرسه: شهید نقشبندی ناحیه یک سنندج
اموزش وپرورش استان کردستان