واقعا از فرهنگی جماعت توقع بیشتری هست لطفا به ایشون در…

واقعا از فرهنگی جماعت توقع بیشتری هست لطفا به ایشون در صورت امکان اطلاع بدین که تصحیح کنند

———————————————-

آخه من سرگروه هستم. میترسم فکر کنه میخوام ایراد بگیرم.
میخوام در گروه منطقه مون بنویسم لحظات خوبی را پشت سر بگذارید.

———————————————-

بیا پی وی گلم
الان دونفر میان میگن این بازم داره ???

———————————————-

نه من هستم خانمی

———————————————-

فرستادم گلم پی وی چک کن