سلام همکاران عزیز.میخواستم در مورد فرضیه و تفسیر بپرسم…

سلام همکاران عزیز.میخواستم در مورد فرضیه و تفسیر بپرسم دقیقا فرقشون چیه .برای تشخیص راه آسونی هست؟

———————————————-

سلام .‌فرقشون اینه که در فرضیه قابل آزمایش هست ولی تفسیر کردن اظهار نظر در مورد یک موضوع یا پدیده را بیان می کند پس تفسیر گفته ای فراتر از مشاهده محسوب میشه و درباره مشاهده توضیحی می دهد ولی فقط در حد اظهار نظر هست و به دنبال آن جمله ای که با آن بتوان آزمایشی برای اثبات پیشنهاد داده شده بدهیم مثل فرضیه وجود ندارد.
مثلا نگاه کنید من چندتا مثال میزنم بگین کدوم فرضیه هست و کدوم تفسیر :
آن ستاره خیلی درخشان است ( مشاهده)
من تصور می کنم از بقیه ی سنارگان به زمین نزدیک است . …..

هر چه فاصله ی ستاره ای تا زمین نزدیک تر باشد آن ستاره درخشان تر است . …..

ولی دومثال پایینی تفسیر کردن و اظهار نظر هستند ?

گیاه این گلدان پژمره است فکر می کنم به آن آب کافی داده نشده است .
این گیاه در حال خشک شدن است فکر می کنم خاک آن باید عوض شود .

———————————————-

????خیلی ممنون

———————————————-

1091242663_357768