سرگروه استان ما دیشب شخصی من پیام دادن و متاسفانه در شبکه…

سرگروه استان ما دیشب شخصی من پیام دادن و متاسفانه در شبکه آموزش تمرینی از کتاب را که چندین ساله ما تدریس داریم اشتباهی مدرس گفتن الان می فرستم ببینید فقط صرفا جهت اطلاع ?

———————————————-

وای این‌و منم دیدم برای کلاس چهارم. برای نگارش فارسی تلویزیون اشتباه گفته. روش تدریس یه چیز دیگه نوشته.

———————————————-

ببینید لطفا ?