تاثیر گذار تاثیر گزار کدومش

تاثیر گذار
تاثیر گزار
کدومش

———————————————-

اولی درسته

———————————————-

1091242663_357704

———————————————-

معنی گذاشتن میده پس میشه تاثیرگذار

———————————————-

احسنت