1134043354_3213951134043354_321395

———————————————-

گزینه الف

———————————————-

ممنونم ازتون دستتون درد نکنه ????????????
ببخشید ☺️?

———————————————-

??

———————————————-

?????