1091242663_3575941091242663_357594

———————————————-

سلام .‌سوال ۲ محدودیتی نداره بچه ها با چه روشی به پاسخ درست برسند صفرا گذاشته بشه یا نشه تاثیری در پاسخ نداره . ولی سوال ۱ چون نمونه داده باید طبق نمونه حل کنند ‌.

———————————————-

گذاشتن صفرهای دو‌علت داره
اولا دانش آموز می‌دونه که دسته های ۱۰تایی یا ۱۰۰تایی رو تقسیم می‌کنه.

دوم با گذاشتن صفرهای راحت تر تفریق را انجام داده و کل با قی مانده را به دست میاره