?هوش و استعداد تحلیلی ❇️هوش ریاضی ?الگویابی ?مدرس:رشاد…

?هوش و استعداد تحلیلی
❇️هوش ریاضی
?الگویابی
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6