1134043354_3213631134043354_321363

———————————————-

استادان عزیز ، منتظرتان هستم !

———————————————-

عزیزان ، جواااااااب

———————————————-

کسی نیس برام راهنمایی کنه؟؟

———————————————-

جانم ، لطفا راهنمایی کنین مرا

———————————————-

جنوب و جنوب غربی