1091242663_3574981091242663_357498

———————————————-

سلام خانم کریمی امروز به یادت افتادم
گفتم خانم کریمی چند روزی هست گروه نیستن.

———————————————-

1091242663_357508

———————————————-

لطف دارید شایدم خودم فعال نیستم ?????

———————————————-

عزیزی???