?هوش و استعداد تحلیلی ❇️هوش تصویری فضایی ?گسترده ی مکعب…

?هوش و استعداد تحلیلی
❇️هوش تصویری فضایی
?گسترده ی مکعب
?مدرس:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6