✅ برچسب های نامرئی اتومبیل جلویی لاک پشت وار پیش می رفت و…

✅ برچسب های نامرئی

اتومبیل جلویی لاک پشت وار پیش می رفت و با اینکه مدام بوق می‌زدم به من راه نمی داد.
داشتم خونسردی ام رو از دست می‌دادم که یکدفعه چشمم به برچسب کوچکی روی شیشه‌ عقبش افتاد:
?”نقص فنی، لطفا صبور باشید!”

این نوشته همه چیز را تغییر داد..!!
بلافاصله آروم گرفتم و سرعتم رو کم کردم. راستش حتی مراقب آن ماشین و راننده اش هم بودم..!! چند دقیقه با تأخیر به خونه رسیدم اما مشکلی نبود، ناگهان فکری تلنگرم زد:
اگر آن برچسب نبود من صبوری به خرج می‌دادم…؟ چرا برای بردباری در برابر مردم به برچسب نیاز دارم…!!؟ و دست آخر اینکه، اگر مردم برچسب هایی به پیشانی خود بچسبونند، با دیگران صبورتر و مهربان خواهم بود…؟ برچسب هایی چون:

“کارم رو از دست داده ام”
” در حال مبارزه با سرطان”
“در مراحل طلاق ناجوری گیر افتاده ام”
“عزیزی رو از دست داده‌ام” ،
“احساس بی ارزشی و حقارت می‌کنم”
“در شرایط بد مالی و ورشکستگی قرار دارم”
و صدها برچسب دیگر شبیه اینها…
#ارسالی
@Yaredabestani_Boukan