همکاران بعد از ندا و منادا علامت ، یا ! قرار داده میشه?

همکاران بعد از ندا و منادا علامت ، یا ! قرار داده میشه?

———————————————-

سلام ویرگول

———————————————-

، این هم که ویرگوله خودتون گذاشتید

———————————————-

چرا در کتاب بعضی جاها ! گذاشته ?

———————————————-

من هم در بعضی جاها علامت تعجب دیدم ..ولی خوندم که ویرگول باید گذاشته شه

———————————————-

گاهی وقت ها بعد ار منادا علامت تعجب هم گذاشته میشه من این مساله را خواندم
در این شرایط هم علامت تعجب گذاشته میشه ?
در پایان حرف ندا یا اصوات از علامت تعجب استفاده می‌شود.
مثال : آهای!

———————————————-

⚘⚘

———————————————-

مثل درس ای وطن فارسی پایه ششم

———————————————-

به بچه ها چی بگیم

———————————————-

منادا در این درس به صورت تعجب اومده بر همین علامت تعجب استفاده کرده

———————————————-

هم ويرگول میشه و هم علامت تعجب درسته