هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست الحان بلبل از نفس دوستان…

هر صبحدم نسیم گل از بوستان توست
الحان بلبل از نفس دوستان توست

چون خضر دید آن لب جان بخش دلفریب
گفتا که آب چشمهٔ حیوان دهان توست …

#سعدی
درود بر خوبان
هوای صبح پاییزی تان دل انگیز
@bare30p