نمونه سوالات فصل چهارم ریاضی پنجم ، (…

Download

نمونه سوالات فصل چهارم ریاضی پنجم ،
( #آزمون_مختصات_تقارن_دوران با پاسخنامه )?

✔ تکلیف طبق اهداف مورد انتظار ،
از فصل 4 : تقارن و چند ضلعی ها
بصورت word ، قابل ویرایش