سلام صبحتون بخیر بیت همه گویندکه طاهر کس نداره تخلص داره…

سلام صبحتون بخیر
بیت همه گویندکه طاهر کس نداره تخلص داره این بیت؟

———————————————-

سلام نه تخلص نیست
تخلص از قرن هفتم ب بعد وارد شعر شده

———————————————-

ممنونم

———————————————-

سلام ،تخلص نام یا کنیه ای هست که شاعر برای خودش در شعر انتخاب می کنه
مثل سعدی ،حافظ ،مولوی
این شعر تخلص نیست .