سلام اخر هفته تون زیبا بیاد ماندنی وسلامت خواننده کلیپ…

سلام اخر هفته تون زیبا بیاد ماندنی وسلامت
خواننده کلیپ امروز رو احتمالا میشناسین صدای بسیار زیبایی داره اگه شناختین و ویدیو کامل این اهنگ رو خواستین بگین تا تقدیم کنم