خوزستان تا نیمه اردیبهشت هست بعدم آزمون

خوزستان تا نیمه اردیبهشت هست بعدم آزمون

———————————————-

چخوب هرسال اینجوره

———————————————-

بله گرما باعث میشد ولی امسال نمیدونم چه جوری میشه ما خرداد فقط امتحان میگیریم

———————————————-

چه خوبی داره وقتی هوا جهنمه?

———————————————-

خب ما تا ۳۰ اردیبهشت کلاسیم
۱خرداد تا۱۷ خردادم امتحانات