با سلام و درود،خدمت اعضای،کانال تا امروز۹۹/۹/۲۰ #اتمام…

با سلام و درود،خدمت اعضای،کانال تا
امروز۹۹/۹/۲۰
#اتمام شروع فصل دوم ۲ص۲۴-۲۵-۲۶تدریس شده-ص۲۷ص۲۸-۲۹-۳۰-۳۱-۳۲-۳۳-۳۳-۳۴-۳۵-۳۶-۳۷-۳۸-۳۹-۴۰-۴۱-۴۲
#شروع فصل ۳اعداد،اعشاری۴۴-۴۵-۴۶-۴۷-۴۸-۴۹-۵۰-۵۱-۵۲-۵۳-۵۴-۵۵-۵۶-۵۷
#فصل سوم تمام
#فایل های تکمیلی،تقسیم اعشار-روش،حل سوالات چرخ ها و نکات
فایل های،تکمیلی،فصل دوم
#هدیه ها تا آخر درس،تا اخردرس هفتم
#فارسی،تا اخر درس،هوشیاری
#شعر سخن
#درس،من و شما
#حکایت علم و عمل
#هفت خان تمام
#شعر ای وطن با نوشتاری
#همه ما از خاک پاک ایرانیم
#دریا قلی
#علوم تا اخر درس۲و شروع فصل ۳در سه قسمت
#قسمت چهارم
#درس سفر به اعماق زمین تمام

#زمین پویا تمام
#درس ۴تمام
#درس۵
#درس۶تمام
#اجتماعی تا اخر درس
#درس،۷
#درس۸
#درس ۹
#درس‌۱۰
#یازدهم
#نوشتاری تا اخر درس،هوشیاری
#نوشتاری،تا آخر ای وطن
#شعر سخن
#‌حکایت علم و عمل
#هفت خان رستم
#نوشتاری هفت خان
#تدریس ای وطن درس ششم
#حماسه هرمز
#حکایت انواع مردم
#ای وطن
#دریا قلی
#تفکر تا اخر درس آقکند
#بوی،خوش مدینه همراه با فیلم
تدریس های خودم و به همراه فایل های،تدریس های تکمیلی،ریاضی
۱)قرینه یابی
۲)انیمیشن های،مربوط به فصل های یک و دو
#فصل دو ریاضی
#فایل مخرج مشترک-‌پیدا کردن کسر بین دو کسر-تقسیم روی شکل -‌مقایسه کسرها -ساده کردن کسرها-پاسخ به کاربرگ کسرها
#ساده کردن کسرها-کسر تلسکوپی
۳)و بسیاری،فایل مربوط،به تدریس،ریاضی سال قبل و فصول پایانی ریاضی -و تفکر و علوم -اجتماعی
۳)تدریس،های،هوش و استعداد،تحلیلی وتدریس،های،برتر مربوط،به سال گذشته در کانال گذاشته شده است .
#نمونه سوال ریاضی-علوم-هدیه ها-اجتماعی-فارسی
با سپاس – مدیریت کانال ناجی
https://t.me/joinchat/AAAAAFEbxqVm4B9zO6pSwA