?اجتماعی ششم ?درس ۱۰ ?مدرس:سینا صادق نیا ?معلم…

?اجتماعی ششم
?درس ۱۰
?مدرس:سینا صادق نیا
?معلم راهنما:رشاد عزیزی
❇️ آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
?دبستان شاهد امید کرانی
??????????????????
@reshadazizi6