‍ ‍ نکوداشت استاد دکتر فتح‌الله مجتبایی ١٨ آذر سالگرد…

‍ ‍ نکوداشت استاد دکتر فتح‌الله مجتبایی

١٨ آذر سالگرد تولد استاد نامدار ادیان و. عرفان شرقی دکتر سید فتح‌الله مجتبایی است که نمی‌توان از کنار آن به سادگی و بی تامل گذشت.
استادی که در نوع خود تراز بسیاری از کارکردها و فعالیت‌های علمی و فرهنگی است و بی‌گمان اکنون در این روزگار پر بیم و هراس که سنگ فتنه بر طاق مقرنس اندیشه و فرهنگ ایرانی پیاپی می‌رسد؛ اندیشیدن در این باره که موجودی ذخایر و نفایس ما در بخش ادیان و عرفان شرقی و هندی و اسلامی و مطالعات تطبیقی چند شخصیت از این دست هست، می‌تواند خواب را از چشمان بیداردلان برباید.
دکتر مجتبایی در مقام مترجمی آگاه و چیره دست که به رموز و فنون زبان‌های مبدا و مقصد آگاهی دارد و نیز با اندیشه‌های ارسطو و افلاطون دمساز است و آثار ادبیات هند را به خوبی می‌شناسد؛ البته کشکولی از فضایل اخلاقی و مردم زیستی و انسان‌سازی را با خود دارد که نشان دهنده تبار نیک و اسلاف صاحب شان ایشان نیز هست.
این دانش‌آموخته هاروارد که می‌توانست در بهترین جاهای علمی دنیای امروز معیار درست دانش و بینش باشد، زیستن در ایران را بر همه چیز برتری داده‌است و اگر سمت مشاغل اداری رفته‌است چیزی فراتر از جایگاه مهم رایزن فرهنگی در شبه‌قاره نبوده‌است.
می‌توان حس و حال این بیت رودکی را در ذهن مدیران مراکزی چون دایره‌المعارف بزرگ اسلامی که دکتر مجتبایی پشتوانه مهم علمی آنجاست، حدس زد که:
دائم بر جان او لرزم زیراک
مادر آزادگان کم آرد فرزند
یعنی این که دانشگاه و دانشکده هر چه بخواهی هست اما این که چند تن مانند استاد مجتبایی در آنجا صاحب کرسی است، بی‌پاسخ می‌ماند.
در روزگاری که بیگانگان و دشمنان فرهنگ و اندیشه و تعالی با سحر و افسونی بی‌مانند در پی تاختن بر فکر و پندار جوانان هستند و همه چیز از بام تا شام در بررسی اتفاقاتی چون نگاه بهاره به مناره و قهر او با ستاره، صرف می‌شود اشاره به چنین نوادر روزگار شاید خالی از طعن هم نباشد اما چه باک که همیشه روایی خرمهره از گوهر بیشتر بوده‌است بی آن که از شان و اعتبار و بهای گوهر کاسته شود.
سایه چنین آفتابی تابناک باد

#دکتر_عبدالرضا_مدرس‌_زاده

@pazhvak_roshangari

???

??
@bare30p