واقعا جالب و زیباست این جواب آتئیست هاست اونایی که خدا…

واقعا جالب و زیباست این جواب آتئیست هاست اونایی که خدا ناباورن و میگن همه چیز بخودی خود به وجود آمده
تا آخر ببينيد
#روح_از_نظر_علم????