لینک رو برای دانش آموزان بفرستم حله؟

لینک رو برای دانش آموزان بفرستم حله؟

———————————————-

بله خودشان بلدن

———————————————-

دخترم همه آزمون ها را پاسخ داد

———————————————-

سپاس عزیزم لطف کردید . ممنون از راهنماییتون❤️❤️

———————————————-

خواهش میکنم عزیزم

———————————————-

یه سوال دیگه بپرسم؟

———————————————-

بفرما