سلام میشه بگید کدام ترکیب اضافی و کدام وصفی هستسلام میشه بگید کدام ترکیب اضافی
و کدام وصفی هست

———————————————-

???

———————————————-

باغ تو ،اضافی
وطن پیروز ،وصفی
شهر اسد آباد،اضافی
رود خروشان ،وصفی
پاک دل،وصفی
زائر حرم ،اضافی
ستون دین ،اضافی
رکاب دار شاه ،اضافی
رویدادهای بی شمار ،وصفی
چهره دوم ،اضافی

———————————————-

??

———————————————-

خواهش میکنم بازم خوب دقت کنید اشتباهی نشده باشه .

———————————————-

خیلی ممنون

———————————————-

متشکرم