درود و سپاس استاد ملامحمدی بزرگوار ?? امیدوارم همکاران از…

درود و سپاس استاد ملامحمدی بزرگوار ??
امیدوارم همکاران از فایل های ارسالی در کلاس های خوشنویسی ساعت هنرشون استفاده کنند

———————————————-

سلام سپاس فراوان از زحمات ارزنده شما که برای همه معلمان می‌کشید ?

———————————————-

سلام ممنونم ،خیلی خوبه که زحمت یک همکار در نظر گرفته میشه .

———————————————-

1091242663_357178

———————————————-

واقعا همکاران در این گروه بدون چشم داشتی به هم کمک میکنن.
آدم میبینه متوجه میشه دنیا هنوز قشنگی هاش رو داره.