این آزمون آنلاین چه مزیتی و فرقی با آزمون کتبی داره؟

این آزمون آنلاین چه مزیتی و فرقی با آزمون کتبی داره؟

———————————————-

منظورتان همین آزمون داخل گروه هست

———————————————-

گوگل فرم هیچ جنبه ارزشیابی نداره

———————————————-

بله

———————————————-

تکرار وتمرین برای دانش آموز هست ،یک نوع آزمون هست،از نظر من که خیلی خوبه

———————————————-

در عرض ۶۰ثانیه شانسی میزنه کل جواب ها میاد دستش چ مرور و تکراری میشه

———————————————-

دانش آموز درس خوان این کار را نمی کنه

———————————————-

اتفاقا همون درس خون ها و زرنگ کشفش کردن اول همه دیگه از اون ب بعدش درس نخوندن . ضعیفه اگه اینقد مهارت داشت ک ضعیف نمیشد

———————————————-

کدوم والدین حوصله داره کنار دانش آموز پایه ششمی بشینه