1139485125_3576191139485125_357619

———————————————-

۱ ۱/۴۵
@ ۱/۶۵
@=۱/۶۵÷۱/۴۵
سوال ایراد،داره

———————————————-

واقعا؟؟منم یه جورایی شک داشتم

———————————————-

سلام
گزینه ی۳
۱/۱۶×۱۰۰۰=۱۱۶۰
تبدیل کیلومتر به متر
۱۱۶۰÷۱/۴۵=۸۰۰