1091242663_3567611091242663_356761

———————————————-

سلام این فایل صوتی کامل نیست اگر همکاری داره ممنون می شوم

———————————————-

??

———————————————-

درستون خیلی جلو هست ? من تازه رسیدم دریاقلی

———————————————-

کاملش اینه?

———————————————-

نه قربونت برم من درس هشتم دریا قلی هستم دارم فایل ها را آماده می کنم

———————————————-

ممنونم