چه هشتگی بزنم

چه هشتگی بزنم

———————————————-

توی کانال خودمن اینجا نیستن

———————————————-

ادرس کانالتون ندارم

———————————————-

اینجا ممنوعه
پی وی میفرستم خدمتتون

———————————————-

سلام همکار گرامی لطفاً آدرس کانال تون و تو پی وی برای منم بفرستید 🙏