چرا آب های سطح زمین از زمین نمیریزد, چون زمین کروی هست…

چرا آب های سطح زمین از زمین نمیریزد, چون زمین کروی هست دیگه? در واقع آب ها باید پخش بشه داخل فضا چه چیزی باعث میشه این اتفاق نیفته??

———————————————-

دوستان میشه جواب این سوال علومو رو بگید????

———————————————-

نیروی جاذبه زمین

———————————————-

میشه لطف کنید کامل تر توضیح بدین?

———————————————-

چرا هر چیزی به آسمان پرتاب می کنیم دوباره پایین میاد ؟ چون از طرف زمین نیرویی به طرف پایین می کشد که به آن وزن یا نیروی جاذبه ی زمین می گویند اما در خلا چون وزن صفر میشه جسم حالت معلق و سرگردان در فضا دارد

———————————————-

ممنونم