هرکی تو بازار گذشته ضرر کرده این کلیپ حتما ببینه ☝️ منم…

هرکی تو بازار گذشته ضرر کرده این کلیپ حتما ببینه ☝️

منم مثل شما بودم 🙋‍♂️
@cheragh_bourse