لطف میکنید جواب منو بدین????لطف میکنید جواب منو بدین????

———————————————-

فقط جواب ۲ و ۵ و میخوام

———————————————-

سوال دو الف میشه

———————————————-

لطف کردین ممنون?