فیلم آموزشی علوم (فندق) زمین پویا ✍کانال فصل ششم???…

فیلم آموزشی علوم (فندق)
زمین پویا
✍کانال فصل ششم???
https://t.me/joinchat/AAAAAEGUVQTSHvSxD-8_Iw