سلام شب بخیردرس ۹هدیه راکسی داره ؟

سلام شب بخیردرس ۹هدیه راکسی داره ؟

———————————————-

سلام.این وقت شب?😅😅

———————————————-

خوب چی میشهد

———————————————-

اگه کسی بیدار باشه حتما میفرسته

———————————————-

ساعت چنده🙄😐

———————————————-

شماکه بیدارید

———————————————-

خیلی واجبه الان?🤦‍♂

———————————————-

واقعا وقت میکنن همکارا برا هدیه و … تکلیف بخوان!!?