سلام شبتون بخیر میشه لطف کنید آرایه های ادبی رو راهنمایی…سلام
شبتون بخیر
میشه لطف کنید آرایه های ادبی رو راهنمایی بفرمایید???

———————————————-

به سوال من هم جواب بدید??

———————————————-

سلام
دربیت اول
جان بخشی وتشبیه
دربیت دوم
جان بخشی وتضاد
دربیت سوم
تناسب تشبیه

———————————————-

بیت اول آرایه مبالغه
بیت دوم آرایه تضاد
بیت سوم آرایه مراعات نظیر یا تناسب

———————————————-

بیت اول مبالغه
بیت دوم تضاد
بیا سوم تضاد