سلام دراین سوال کسر اعشار با عدد اعشاری چه فرقی می کنه؟سلام دراین سوال کسر اعشار با عدد اعشاری چه فرقی می کنه؟

———————————————-

سلام .‌کسر اعشاری کسری است که مخرجش ۱۰ ، ۱۰۰ ، ۱۰۰۰ ، … باشد عدد اعشاری هم که مشخصه عددی که از قسمت صحیح و اعشار تقسیم شده و با اعشار از هم جدا میشن مثلا
۱/۵۰ = ۲/۱۰۰ = ۰/۰۲
۲/۱۰۰ کسر اعشاری هست و ۰/۰۲ عدد اعشاری میشه